هلدینگ

راهبرد هوشمند نوین هرس

ثبت: 32614

هلدینگ راهبرد هوشمند نوین هرس، در سال 1386 با تکیه بر دانش نیم قرن تجربه و ترکیب آن با تکنولوژی روز دنیا و تاکید بر فناوری و نوآوری، در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت معنوی مشهد به ثبت رسید.